Ustronianka

Najwyższą jakość wody Ustronianka, gwarantuje bezpośredni sposób jej pozyskania z podziemnych ujęć wodonośnych warstw plejstoceńskich, które sięgają 100 metrów w głąb ziemi. Źródła wody Ustronianka, zlokalizowane są na terenach ekologiczne czystych, słynących z walorów uzdrowiskowych.